บริษัท ไทยสมาร์ทเมคคานิคคอล จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านระบบลำเลียง เช่น FREE ROLLER CONVEYOR, DRIVE ROLLER CONVEYOR, BELT CONVEYOR, CHAIN CONVEYOR, SCREW CONVEYOR และ X-LIFT หรือเครื่องจักรอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทำการคำนวณทางด้านวิศวกรรม และผลิต สร้างขึ้นด้วยช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้มีอุปกรณ์สำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น ROLLER, CHAIN โซ่, ขาฉิ่ง, ฝา หรือ เบ้าลูกกลิ้ง, สายพาน และ SPARE PART เครื่องจักรอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

ดังนั้นทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดสรร และจัดสร้างให้งานมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของลูกค้าตรงตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้วางไว้

Customers

BSNCR
TBKK PS UTAC
Metro Central SIW